Vettigos egenskaper

Vår lange erfaring med programvareutvikling har lært oss å lytte til kundene når de forteller oss hvilke funksjoner som er viktige i en travel praksis. Vi utvikler og forbedrer Vettigo kontinuerlig slik at systemet kan støtte din praksis best mulig.

Kunde- og pasientregister

 • Grafisk journal med vedlagte bilder, tannjournal og dokumenter.
 • Standardbrev med flettefelt (f.eks. hjemsendelsessinstrukser).
 • Automatisk sending av startbrev via mail til nye kunder.
 • Automatisk sending av fakturaer/kvitteringer via mail.
 • Lag dine egne standardskjemaer (f.eks. innleggelseskjema).
 • Enkelt og raskt søk etter klienter og pasienter.
 • Automatisk sending av påminnelser.
 • Forhåndsdefinerte tekster (tekstmal).
 • Behandlingshistorie.
 • Kontooversikt.

Regnskap

 • Integrasjon til ditt og din regnskapsførers foretrukne økonomisystem.
 • Automatisk sending av fakturaer/kvitteringer via e-post.
 • Mulighet for KID regningene.
 • Enkel og lettfattelig kreditering av feilfakturaer.
 • Oversikt over åpne, ufakturerte regninger.
 • Håndtering av OCR-filer fra banken
 • Purresystem.
 • Avstemning.
 • Oversikt over utestående betalinger.
 • Enkel og rask fakturering.
 • Omsetningsstatistikk.

Kalender

 • Fleksibelt oppsett av individuelle og felles kalendere.
 • Automatiske avtalepåminnelser (SMS/Mail).
 • Enkel flytting av avtaler med dra og slipp.
 • Se kundenes fremtidige avtaler.
 • Egen definerte avtalefarger.
 • Funksjons- og arbeidstidslag.
 • Booke tider og avtaler.
 • Ankomstregistrering.
 • Gjentakelsesavtaler.
 • Kalendergrupper.

Andre viktige funksjoner:

 • Automatisk oppdaterte priser fra bla. Royal Canin, Hill's
 • Automatiske signaturer på resepter og enkel forsendelse via kryptert mail.
 • Integrasjon for Idexx VetLab Station, Zoetis Fuse-box, Trio Lab, etc.
 • Enkel administrering av helseplaner.
 • Omfattende statistikk.
 • Online timebestilling.

Har du spørsmål til oss?